Genealogy

Name Index


(van) Erckelens

(van) Erckelens, Christijntje b.1701 -
(van) Erckelens, Christijntje b.1698 -
(van) Erckelens, Cornelis Jansz m.1679 - Alblas
(van) Erckelens, Gerrit c.1692 - Oud Alblas
(van) Erckelens, Jan b.1702 -
(van) Erckelens, Leendert -
(van) Erckelens, Metje c.1695 - Oud Alblas

, Annetje b.1652 - Oud Alblas
, Gerrit c.1657 - Oud Alblas
, Gerrit c.1645 - Oud Alblas
, Jan Jansz m.1638 - Alblas
, Leendert c.1643 - Oud Alblas
, Maerten c.1654 - Oud Alblas
, Marijke c.1657 - Oud Alblas
, Merlijntje Jansd m.1668 - Alblas
, Neeltje c.1651 - Oud Alblas
, Teuntje c.1648 - Oud Alblas

Bannewouts

Bannewouts, Hendrikje Anthonis m.1682 -

Breedveld

Breedveld, Cornelia m.1716 - Streefkerk, So Holl, Netherlands

Breetveld

Breetveld, Cornelia Jansd m.1716 - Oud Alblas, Zuid Holland, Netherlands

Calis

Calis, Marijke Cloysd m.1638 - Alblas

Carublas

Carublas, Cornelia m.1674 -

Cleffen

Cleffen, Gerda m.1967 - Rotterdam, The Netherlands

de Keizer

de Keizer, Anna Jansd m.1749 - Oud Alblas

de Wilde

de Wilde, Lijsbeth Jans m.1679 - Alblas

den Hartog

den Hartog, Heiltje b.1882 - Dubbeldam,The Netherlands
den Hartog, Teuntje b.1885 - Dubbeldam,The Netherlands

Erkelens

Erkelens, Abraham b.1829 - Oud Alblas
Erkelens, Adriana Geertruida b.1889 - Dordrecht,The Netherlands
Erkelens, Adriana Paulina b.1865 - Oud Alblas
Erkelens, Andrej Poul b.1998 - Eindhoven
Erkelens, Arieman m.1786 - Oud Alblas, Zuid Holland, Netherlands
Erkelens, Arieman c.1763 - Oud Alblas, Zuid Holland, Netherlands
Erkelens, Ariman c.1722 - Alblasserdam, So Holl, Netherlands
Erkelens, Aryeman b.1762 - Oud Alblas
Erkelens, Bartus b.1799 - Oud Alblas
Erkelens, Bertus Poulus b.1893 - Sliedrecht
Erkelens, Cornelia c.1719 - Oud Alblas, Zuid Holland, Netherlands
Erkelens, Cornelia c.1719 - Alblasserdam, So Holl, Netherlands
Erkelens, Cornelia c.1749 - Oud Alblas, Zuid Holland, Netherlands
Erkelens, Cornelia c.1786 - Oud Alblas, Zuid Holland, Netherlands
Erkelens, Cristijntje c.1719 -
Erkelens, Erik Poul b.1967 - Haarlem
Erkelens, Evert b.1942 - Rotterdam, The Netherlands
Erkelens, Frans -
Erkelens, Frans -
Erkelens, Frans m.1716 - Streefkerk, So Holl, Netherlands
Erkelens, Frans c.1757 - Oud Alblas, Zuid Holland, Netherlands
Erkelens, Frans Cornelisse c.1685 -
Erkelens, Gosina b.1923 - Dordrecht,The Netherlands
Erkelens, Gozina b.1912 - Rotterdam, The Netherlands
Erkelens, Heiltje b.1908 - Rotterdam, The Netherlands
Erkelens, Heiltje b.1939 - Rotterdam, The Netherlands
Erkelens, Heiltje Maria Magdalena b.1914 -
Erkelens, Jacob c.1787 - Oud Alblas, Zuid Holland, Netherlands
Erkelens, Jan c.1797 - Oud Alblas
Erkelens, Jan b.1937 - Rotterdam, The Netherlands
Erkelens, Jan b.1943 - Rotterdam, The Netherlands
Erkelens, Jan c.1751 - Oud Alblas, Zuid Holland, Netherlands
Erkelens, Jan c.1794 - Oud Alblas, Zuid Holland, Netherlands
Erkelens, Jan Fransz c.1720 - Oud Alblas
Erkelens, Jan Gosinus b.1887 - Dordrecht,The Netherlands
Erkelens, Johannes Cornelis b.1932 - Dordrecht,The Netherlands
Erkelens, Kornelis c.1753 - Oud Alblas, Zuid Holland, Netherlands
Erkelens, Kornelis c.1748 - Oud Alblas, Zuid Holland, Netherlands
Erkelens, Maayke b.1759 - Oud Alblas
Erkelens, Maria Magdalena b.1916 - Rotterdam, The Netherlands
Erkelens, Marigje b.1719 -
Erkelens, Mark b.1972 - Haarlem, The Netherlands
Erkelens, Mensje c.1755 - Oud Alblas, Zuid Holland, Netherlands
Erkelens, Mensje Jans -
Erkelens, Neeltje c.1747 - Oud Alblas, Zuid Holland, Netherlands
Erkelens, Paulus Adrianus b.1859 - Oud Alblas
Erkelens, Poulus Adrianus b.1909 - Dordrecht,The Netherlands
Erkelens, Poulus Adrianus b.1883 - Dubbeldam,The Netherlands
Erkelens, Poulus Adrianus b.1907 - Rotterdam, The Netherlands
Erkelens, Poulus Adrianus Cornelis b.1934 - Rotterdam, The Netherlands
Erkelens, Teuntje c.1766 - Oud Alblas, Zuid Holland, Netherlands

Fedorovskaya

Fedorovskaya, Elena Alexandrovna b.1957 - Nikolaev, Ukraine

Fedorovski

Fedorovski, Alexander Michaelovich b.1932 - Zburjevka,Kherson Oblast, Ukraine, Ussr
Fedorovski, Arkadi Michaelovich b.1940 -
Fedorovski, Michael Petrovski -

Gerritse

Gerritse, Jannigje b.1890 -

Graafland

Graafland, Ans m.1968 -

Gudde

Gudde, H M m.1940 - Rotterdam, The Netherlands

Kniazeva

Kniazeva, Praskovia Petrovna b.1896 - Eletz, Lipetskaya Gubernaya, Russia

Monster

Monster, A m.1941 -

Pavlovna

Pavlovna, Alexandra Sokolova -

Riesenkamp

Riesenkamp, W m.1946 -

Roskam

Roskam, Neeltje Cornelis m.1745 - Oud Alblas

Savin

Savin, Vasili d.1942 -

Savina

Savina, Elena Vasilievna -
Savina, Irina Vasilievna -
Savina, Nina Vasilievna -

Smak

Smak, Maria Margrita b.1789 - Dordrecht,The Netherlands

Stasse (Hasse)

Stasse (Hasse), Adriana Geertruida b.1830 - Hardinxveld

Stasse

Stasse, Gosina b.1853 - Sliedrecht

Sytnik

Sytnik, Alexander Anatolievich b.1982 - Nikolaev, Ukraine
Sytnik, Alexei Anatolievich b.1988 - Moskou, Russia
Sytnik, Anatoly -

van de Mast

van de Mast, Dick -

van den Herik

van den Herik, Magdalena b.1907 - Neder-Hardinxveld, The Netherlands

van Dijk

van Dijk, Hermanus b.1861 - Dordrecht,The Netherlands

van Erckelens

van Erckelens, Gerrit Jansz m.1682 -
van Erckelens, Jan Jansz c.1639 - Oud Alblas

van Es

van Es, Ariaantje m.1786 - Oud Alblas, Zuid Holland, Netherlands

van Oostvoren

van Oostvoren, Paulijntje Paulus m.1712 - Claewael

Wander

Wander, S m.1934 -

Wegman

Wegman, Willem Cornelis b.1889 - Hellevoetsluis

Zijlmans

Zijlmans, Elly Maria b.1938 - Eindhoven, The Netherlands


Surname List