Genealogy

Notes


Jan Jansz

Den 2 sept 1657 geoopt t' kindeken van Corn Cornsz (zie Gerrit 1657!) van Albasserdam
Genaemt Jan
Getuygen syn Jan Jansz van Alblas Arijsn Corn en Arianut ? Bastianus?


Gerrit (van) Erckelens

Gerrit Cornelisse Erckelens J.M. van Alblas en Paulijntje Paulus vanOostvoren J.D. van Claeswaal sijn met attestatie hiervandaen getrokken op den 12 octob.1712 om op Claewaal te trouwen.