Genealogy

Notes


Bartus Erkelens

Geboorte:
Getuigen: Maria Boer, huisvrouw van Klaas van Es wonende te Streefkerk, welk kind volgens de opgave van deszelfs vader op den 10 deses alhier (te Alblas) is geboren